IELTS Tips & Tricks
ReadyPlanet.com

 

IELTS Tips & Tricks


ติว ieltsIELTS Tips & Tricks
IELTS TEST(แบบ Academic Module) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทดสอบ 4 ทักษะเรียงตามลำดับการสอบ คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking
ติว ielts writing เทคนิคการเขียน IELTS Writing ระดับ Advanced

เทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS Writing ระดับ Advanced  

ติว ielts writing task IAdvanced IELTS Writing Task I

เทคนิคระดับ Advanced การทำข้อสอบ IELTS Writing Task I 

เช่นเดียวกับ IELTS Writing Task II ปัญหาการเสียคะแนนใน IELTS Writing Task I ก็คือการตอบคำถามผิดรูปแบบความต้องการของโจทย์คำถาม ซึ่่งในส่วนนี้เรียกว่าคะแนน Task Achievement

Advanced IELTS Writing Task II

เทคนิคระดับ Advanced ในการทำข้อสอบ IELTS Writing Task II

ปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนน IELTS Writing Task II ได้ไม่ค่อยดีก็เป็นเพราะว่าตอบคำถามไม่ตรงกับประเภทของโจทย์ ซึ่่งในส่วนนี้เรียกว่าคะแนน Task Achievement  
Advanced IELTS Speaking

เคล็ดลับระดับ Advanced ในการสอบ IELTS Speaking   

 

Advanced IELTS Reading

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading

IELTS Listening TipsAdvanced IELTS Listening

โครงสร้างและเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS Listening  

 

 

 
 
หน้า 1/1
1
[Go to top]