Advanced IELTS Writing Task II
ReadyPlanet.com

 

Advanced IELTS Writing Task II

 

สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกในการเขียน IELTS Writing Task II คือ ต้องรู้จักกับประเภทของคำถามทั้งหมด เพราะถ้าตอบผิดรูปแบบหรือผิดวัตถุประสงค์จะทำให้ถูกตัดคะแนนในส่วน Task Achievement ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ส่วนการให้คะแนน ปัญหาที่พบบ่อยก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ที่เตรียมตัวสอบ IELTS Writing Task II ไม่ว่าจะเรียนรู้เองหรือเคยเรียนกับสถาบันต่างๆมาแล้ว จะรู้จักประเภทของโจทย์คำถามแค่เพียง 2 ประเภท คือ Discussion กับ Argument  แต่ที่จริงแล้วประเภทของโจทย์คำถามในส่วน IELTS Writing Task II นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. Discussion  คือโจทย์ที่ให้วิเคราะห์เหตุผลของ 2 ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน และให้ความเห็นว่าคุณอยู่ฝั่งไหน หลังจาก Background Information ประโยคสุดท้ายของโจทย์จะถามว่า  Discussion both views and give your own opinion. โจทย์คำถามประเภทนี้ต้องการให้เราขยายความแสดงความคิดเห็นของ 2 ไอเดียที่แตกต่างกันและแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ฝั่งไหนและให้เหตุผลยืนยันความคิดเห็นของตัวคุณ

2. Argument  คือโจทย์ที่ถามเรามาตรงๆว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้  หลังจาก Background Information ประโยคสุดท้ายของโจทย์จะถามว่า Do you agree or disagree?
โจทย์คำถามประเภทนี้ต้องการให้เราแสดงตัวตนและเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นๆ

3.Causes and Solutions  คือโจทย์ที่พูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ครอบครัว การใช้ชีวิต ฯลฯ
ประโยคสุดท้ายจะถามว่า What are the main problems and what solutions could be implemented? เป็นต้น  โจทย์ประเภทนี้ต้องการให้เราแสดงถึงต้นเหตุของปัญหาที่ถูกยกมาและแนะนำทางแก้ไขที่สามารถทำได้จริง ต้องยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงประกอบจะดีที่สุด

4.Answer Questions คือโจทย์ที่ออกมาแล้วทำให้นักเรียนสับสนได้มากที่สุดเพราะไม่ค่อยมีคนสอนหรืออธิบายได้อย่างชัดเจนว่าคำถามประเภทนี้จะต้องตอบในรูปแบบไหน ส่วนใหญ่จะสอนกันแต่ 3 แบบแรกแล้วผู้เรียนก็จะเข้าใจว่าคำถามจะมีเพียง 3 รูปแบบนี้เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วจำเป็นมากที่จะต้องทำความรู้จักกับโจทย์ประเภทนี้เช่นเดียวกัน เพราะถ้าเราไม่รู้ว่ามีโจทย์ประเภทนี้มาก่อน เมื่อเจอโจทย์ประเภทนี้มันจะทำให้เราสับสนและเสียเวลาอย่างมากในการคิดว่าจะตอบในรูปแบบไหนดีซึ่งส่วนใหญ่สุดท้ายก็ต้องเลือกตอบไปใน3รูปแบบที่เราเคยเรียนรู้มา ซึ่งมันก็จะผิดวัตถุประสงค์ คือกลายเป็นการตอบไม่ตรงคำถามและเสียคะแนนในส่วนของ Task Achievement ไปเลย   

โจทย์คำถามประเภทนี้จะเป็นโจทย์คำถามที่ลงท้ายด้วยประโยคคำถาม 1-2 คำถาม ยกตัวอย่างเช่น

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships people make? 

Has this become a positive or negative development?
 
ถ้าโจทย์ออกมาแบบนี้ หลายคนจะสับสนว่าจะตอบแบบ Discussion หรือ Argument ถึงจะถูกหลักการตอบโจทย์ประเภทนี้ ซึ่งไม่ว่าจะตอบไปในรูปแบบ Discussion หรือ Argument ก็ผิดทั้งหมด โจทย์ลักษณะนี้ช่วงหลังๆออกมาบ่อยพอสมควรและทำให้นักเรียนส่วนใหญ่สับสนและเสียเวลาในการคิดและเสียคะแนนในส่วนของ Task Achievement เพราะตอบไม่ตรงรูปแบบ  ที่จริงแล้วถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับ ถือว่าง่ายที่สุดสำหรับคนที่รู้วิธี นั้นก็คือแค่เพียงตอบคำถามทั้ง 2 ข้อนั้นไปตรงๆ อาจจะแบ่ง 1 ข้อต่อ 1 พารากราฟก็ได้ แล้วก็สรุปเหตุผลใน Conclusion แค่นั้นเอง 

ที่ยากขึ้นไปอีกและทำให้นักเรียนสับสนและตอบผิดรูปแบบไปอีก ก็คือ บางครั้งโจทย์ประเภทนี้จะขึ้นต้นด้วยโจทย์ที่มีลักษณะเหมือนประเภท Discussion หรือ Argument  ก่อนแล้วจะเพิ่มประโยคคำถามไว้เพิ่มเติมอีก 1-2 คำถามตามมา เช่น

Some people think that universities should provide graduates with the knowledge and skills needed in the workplace. Others think that a true function of a university should be to give access to knowledge for its own sake, regardless of whether the course is useful to an employers.

What, in your opinion, should be the main function of a university?

จากตัวอย่างโจทย์นี้จะเห็นว่า Background Information มีลักษณะคล้ายกับโจทย์ Discussion แต่ประโยคคำถามไม่ได้ถามแบบ Discussion   

วิธีการตอบที่ถูกต้องคือ ให้ตอบคำถามสุดท้ายและให้เหตุผลสนับสนุนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับ หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยในความคิดของเรา  เพราะฉะนั้นเราต้องหาเหตุผลที่ชัดเจนและตัวอย่างประกอบลงไปในBody Paragraph ทั้งหมด และสรุปใจความตามคำถามสุดท้าย  ไม่ต้องมีการเขียนถึงเหตุทั้ง 2 ฝั่งเหมือนอย่างใน Discussion
 
 
ปัญหาที่ 2 ของการเสียคะแนนง่ายๆและสูญเสียเวลาไปอย่างมากในการเขียน IELTS Writing Task II คือ การใช้เวลาในการทำในส่วน Introduction นานเกินไป นักเรียนส่วนใหญ่จะพยายามคิดเนื้อหาและรูปประโยคใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อสร้างบทนำ(Introduction) และคิดว่าการ Paraphrase ให้ในส่วนบทนำทั้งหมดจะช่วยทำให้ได้คะแนนสูงขึ้น ซึ่งก็จริงถ้ามีความสามารถทำได้ในเวลาที่จำกัด แต่ถ้ายังไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ประโยคบทนำที่คิดขึ้นมาใหม่นั้นส่งผลเสีย 2 ข้อ คือ 

1. ทำให้เสียเวลาไปมากเกินไป 
2. ความหมายผิดเพี้ยนไปจากความต้องการของโจทย์ในแบบนั้นๆ
 
ที่จริงแล้วมีหลักการเขียนบทนำที่ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่ามาก ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้บทนำของเรานั้นเข้าใจได้ง่าย ตรงประเด็นที่โจทย์ต้องการ ความหมายไม่ผิดเพี้ยน และที่สำคัญที่สุดคือได้คะแนนแน่ๆ   (หลักการนี้เป็นหลักการที่เราใช้สอนเด็กนักเรียนของเราให้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มคะแนน Writing มาแล้วมากมาย) เป็นวิธีการที่ช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้อย่างมาก
 
หลักการในการ Paraphrasing Introduction มีอยู่ด้วยการ 4 ข้อ ดังนี้ 

     1.) เปลี่ยน Vocab โดยใช้ Synonym ที่เป็น academic English 
     2.) เปลี่ยน Tenses ในหลายๆสถานการณ์เราสามารถเปลี่ยน tenses ยกตัวอย่างเช่น  เราสามารถเปลี่ยน Present Continueous Tense ในโจทย์ให้เป็น Present Perfect Continueous Tense ได้ หรือเปลี่ยน Present Tense เป็น Present Contineous Tense ได้
     3.) เปลี่ยน Article จาก Singular Form เป็น Plural Form โดยการเติม s และตัด a an the ทิ้งในคำนามที่นับได้ หรือในทางกลับกัน ถ้าเจอคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ คือ เติม s อยู่ ก็ให้เปลี่ยนเป็น Singular Form โดยการตัด s ทิ้ง แล้วเติม a an the แทน หรือใช้ Pronoun แสดงจำนวนที่ตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ เช่น each every หรือ any นำหน้าคำนามนั้นแทนก็ได้
     4.) เปลี่ยนรูปประโยค Active เป็น Passive หรือเปลี่ยน Passive เป็น Active แต่ต้องพยายามหาประธานที่ถูกต้องให้เจอ บางครั้งในโจทย์อาจพูดลอยๆโดยไม่มีประธาน ซึ่งส่วนใหญ่เราสามารถใช้คำว่า People เป็นประธานได้
  
หลักในการให้คะแนน IELTS Writing  

Task Achievement - โครงสร้างในการตอบตรงกับความต้องการของโจทย์คำถาม
Coherence and Cohesion - ฟังดูมีเหตุมีผลและเชื่อมต่อประโยคได้อย่างสละสลวย
Lexical Resource - ใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการศึกษาหรือคำศัพท์ที่ยากสำหรับมุคคลทั่วไป
Grammatical Range and Accuracy - ไวยกรณ์ถูกต้อง 
 

 .....ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ.....

Voravisuth  Vacharabenjapat
Arjan A

REALISTIC ENGLISH
Practical ways to overcome IELTS
 IELTS Tips & Tricks

IELTS Tips & Tricks
เทคนิคการเขียน IELTS Writing ระดับ Advanced
Advanced IELTS Writing Task I
Advanced IELTS Speaking
Advanced IELTS Reading
Advanced IELTS Listening