Advanced IELTS Reading
ReadyPlanet.com

 

Advanced IELTS Reading


สอนเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading เพื่อคะแนนสอบระดับ 6.5-7.0 
ขึ้นไป

1.อ่านเฉพาะ Topics Sentence ของแต่ละย่อหน้าของบทความพูดเรื่องอะไรบ้างในกรณีที่บทความมี 3-5 ย่อหน้า  แต่ถ้ามีเกินกว่า 5 ย่อหน้าให้ไปดูที่โจทย์คำถามก่อนเลย 

2.เริ่มอ่านจากโจทย์คำถามข้อแรกแล้วค้นหาว่าคำถามนี้คำตอบน่าจะอยู่ที่พารากราฟไหน (Skimming Technique) ซึ่งตัว Topic Sentence ที่เราได้อ่านไว้แล้วก่อนหน้าจะช่วยให้เราพอเดาคราวๆได้ว่าคำถามน่าจะอยู่ที่พารากราฟไหน

3.เมื่อเจอแล้วว่าคำถามอยู่เป็นพารากราฟไหนก็ให้แสกนหาคำตอบ(Scanning Techinique) ซึ่งเทคนิคในการแสกนหาคำตอบนั้นมีอยู่ 3 จุดหลักๆ คือ
   1.) Topic Sentence & Extended Sentences  ดูที่ประโยคแรกของพารากราฟและประโยคขยายถัดไป
   2.) Signposting Words เช่นคำว่า However, Nevertheless, In Contrast, Moreover, Furthermore เป็นต้น
   3.) Example ดูที่ตัวอย่างซึ่งจะอยู่หลังสัญลักษณ์คือคำศัพท์เหล่านี้  เช่น For Example, Ex., i.g., Take......as an example เป็นต้น

4.ทุกคำถามจะมี Keyword ที่นำไปสู่คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน(Synonym) ซึ่งจะนำไปสู่คำตอบในพารากราฟนั้นๆในที่สุด

5.ลักษณะของลำดับของคำถาม 
โดยส่วนใหญ่แล้วคำถามต่อไปก็จะเรียงอยู่ในเนื้อหาส่วนถัดไปของพารากราฟนั้น แต่เมื่อคำถามไล่ไปจนหมดพารากราฟนั้น คำถามถัดไปอาจจะอยู่ในเนื้อหาขอพารากราฟถัดไปหรืออาจจะกระโดดไปพารากราฟอื่นๆก็เป็นได้ 

6.ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 นาทีต่อ1คำถาม ถ้ารู้ว่าใช้เวลาเกินให้ข้ามข้อนั้นไปก่อน แต่ให้พยายามจำคำถามและคีย์เวิร์ดของคำถามนั้นไว้ในใจ หลายครั้งเราจะพบว่าเราเจอคำตอบของคำถามข้อที่เราข้ามไปนั้นขณะที่เรากำลังแสกนหาคำตอบของข้อต่อๆไปอยู่
 
7.ไม่มั่นใจในคำตอบให้ข้ามไปก่อน ถ้าเจอข้อไหนที่เราไม่มั่นใจในคำตอบแต่รู้ว่าคำตอบอยู่ในพารากราฟนั้นแน่นอนให้ทำเครื่องหมายไว้แล้วข้ามข้อนั้นไปก่อน เมื่อมีเวลาเหลือค่อยกลับมาทำข้อนั้นอีกที หลายครั้งที่เราเสียคะแนนที่ควรจะได้ในข้อหลังเพราะใช้เวลากับบางข้อเยอะเกินไป การบังคับตัวเองให้ข้ามข้อที่ไม่มั่นใจไปก่อนจะทำให้เราเหลือเวลาไปเก็บคะแนนเพิ่มในข้อที่ง่ายกว่า.....ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ.....

วรวิศุทธ์  วัชระเบญจพัฒน์
อาจารย์เอ

REALISTIC ENGLISH
Practical ways to overcome IELTS
 IELTS Tips & Tricks

IELTS Tips & Tricks
เทคนิคการเขียน IELTS Writing ระดับ Advanced
Advanced IELTS Writing Task I
Advanced IELTS Writing Task II
Advanced IELTS Speaking
Advanced IELTS Listening