ประวัติคอร์ส Realistic English
ReadyPlanet.com

 

ประวัติคอร์ส Realistic English

• จากการที่ผมเคยมีความตั้งใจจะเข้าไปเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาหนึ่งที่ University of Sydney ซึ่งสาขานั้นรับเฉพาะนักเรียนที่มีผลสอบ IELTS 7.0  เท่านั้น ผมได้ใช้เวลาในเมืองไทยกว่า 18 เดือนในการไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS กับสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น IDP, British Council และสถาบันของคนไทยอีกประมาณ 4 แห่งที่บอกว่ารับรองผล 6.5 ขึ้นไป ผลปรากฎว่าหลังจากที่เรียนและสอบ IELTSไปทั้งหมด 8 ครั้ง คะแนนเฉลี่ยที่ได้ในการสอบครั้งที่ 8 ยังคงอยู่ที่ 6.0 เท่ากับครั้งแรกที่สอบเลย คือคะแนนไม่เพิ่มขึ้นเลย หลังจากที่เสียเวลาและค่าเรียนไปมากมายในเมืองไทยแล้วไม่ได้ผล ตอนนั้นผมจึงคิดว่าการไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบIELTSในมหาวิทยาลัยที่เราจะไปเรียนต่อนั้นน่าจะดีกว่าการเรียนคอร์สIELTSในเมืองไทยและอาจจะช่วยทำให้เราสอบIELTSได้คะแนน 7.0 ได้เร็วขึ้น จึงได้ตัดสินใจสมัครไปเรียน Academic English ที่ University of Sydney เป็นเวลา 6 เดือน  

• ประสบการณ์การเรียนภาษาในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเป็นเวลา 6 เดือนนี้ ได้ทำให้ผมเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ 700,000 บาท (ค่าเรียน 350,000 + ค่าอาหาร ที่พัก เดินทางต่างๆ 350,000) ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จากที่เคยได้คะแนนIELTS 6.0 ในเมืองไทย มาเป็น 6.5 แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าผมได้คะแนนในส่วนของ Reading และ Listening ที่ 7.0 (ซึ่งจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าสองส่วนนี้เกิดจากการฝึกฝนด้วยตัวเอง จากการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือ IELTS Exam ของCambridgeทุกเล่ม ตั้งแต่เล่ม 1-7 ) แต่ในส่วนของ Writing กับ Speaking ยังคงได้แค่ 6.0 เท่าเดิม (ประสบการณ์นี้ทำให้รู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนั้น ก็ไม่ได้มีความพิเศษที่จะพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียนภาษาอังกฤษให้เราได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างที่เราคาดคิด หรือคุ้มค่ากับการลงทุน)

• มีความจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับรู้มาจากการเรียนคอร์ส IELTS ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ในครั้งนั้น คือ คุณครูที่สอนภาษาของทางมหาวิทยาลัยซิดนีย์หลายคนยังยอมรับว่า การที่จะสอบIELTSให้ได้ในระดับ 7.0 ถึง 7.5 ตามที่หลายคณะในมหาวิทยาลัยต้องการนั้นสูงเกินไปหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมาตั้งแต่เกิด เพราะนักเรียนออสเตรเลียเองหรือนักเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย หรือ ฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนสอบ IELTS ได้ถึง 7.0 เลย ต้องใช้เวลาเรียนและฝึกฝนเป็นปีๆถึงจะได้ แม้กระทั่งตัวอาจารย์ผู้สอนเอง หลายท่านเคยบอกกับผมเองว่า แม้แต่อาจารย์เจ้าของภาษาเองบางท่านก็อาจจะไม่สามารถทำคะแนนสอบ IELTS ได้ถึง 7.5 ได้ เพราะการสอบต้องแข่งขันกับเวลาด้วย 

ประสบการณ์ที่ได้เคยเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ได้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาชนะภาษาอังกฤษ และหาวิธีการที่เหมาะกับคนไทยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ Academic English ที่ใช้ในการสอบ IELTS เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายกับการเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันต่างๆหรือแม้กระทั่งกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางไปสู่คะแนนสอบ IELTS 8.0 และการสร้างคอร์ส Realistic English และสถาบันสอนภาษาเพื่อการสอบIELTSและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง Realistic English คือการที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติที่ชื่อว่า "หลักจิตวิทยาในการเป็นโค้ช"  (Evidence based - Coaching) จัดโดยคณะจิตวิทยาการเป็นโค้ช มหาวิทยาลัยซิดนีย์

ผมได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจากท่านหัวหน้าคณะจิตวิทยาในการเป็นโค้ชซึ่งเป็นคณะที่ผมต้องการจะเข้าไปเรียนแต่ไม่สามารถเข้าไปเรียนได้ในตอนนั้นเพราะคะแนน IELTS ไม่ถึง 7.0 ท่านได้เห็นใจในความพยายามกว่า 2 ปีของผมที่จะเข้าเรียนในคณะของท่าน ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานสัมนาในครั้งนั้น ทำให้ผมได้งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาในการเป็นโค้ชมามากมาย หลักจิตวิทยาในการโค้ชตัวเองนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมากๆให้กับตัวผมเองในการที่จะผลักดันตัวเองให้สามารถเอาชนะภาษาอังกฤษและการสอบ IELTS ให้สำเร็จ

ตอนนั้นผมได้รู้แล้วว่าที่จริงแล้วการที่เราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการซักทีนั้น ที่จริงแล้วเป็นเพราะอะไร มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนสนใจและให้ความสำคัญ แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆ  

นั้นคือ "เรื่องการออกเสียงพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องชัดเจน" ไม่มีคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียงพูดที่ถูกต้องที่ไหนในโลกนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เราอาจจะเคยได้ยินหลักสูตร Pronunciation หรือ Phonetics มาก่อนสำหรับคนที่เรียนเอกภาษาอังกฤษ แต่คอร์สเหล่านั้นก็ไม่ได้อธิบายเทียบเคียงเสียงไว้อย่างละเอียดมากพอที่จะทำให้เข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ง่าย หรือสามารถมองเห็นเป็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

ผมจึงตัดสินใจทุ่มเทเวลากว่า 6 เดือน ค้นคว้าเรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลัก Phonetics และ Sound of English ของ Cambridge เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ A-Z และค้นคว้าเทียบเคียงกับพยัญชนะและสระของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษทั้งหมด และได้รวบรวมเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผมเองว่าเราต้องการอะไรบ้างเพื่อจะทำให้เราสามารถเอาชนะภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 7.0ได้ ผมใช้เวลาอีกกว่า 3 เดือนและการสร้างหลักสูตร Realistic English จนเสร็จสมบูรณ์ มีทั้ง ส่วนเนื้อหา แบบฝึกหัด วีดีโอประกอบการเรียนต่างๆ ที่จะทำให้สนุกสนานในการเรียนด้วยผมได้ทดสอบประสิทธิภาพของคอร์สนี้โดยการฝึกฝนกับตัวเองเป็นอันดับแรก โดยกำหนดวันสอบ และฝึกฝนด้วยตัวเองอยู่เพียง 3 เดือน ก็สามารถทำคะแนนสอบ IELTS Speaking ได้ถึง 7.0 ได้เป็นครั้งแรก
"ผมจึงมั่นใจว่า นี่คือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการสร้างทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษให้กับคนไทยได้"

หลังจากนั้น ผมจึงได้เริ่มเปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS และการออกเสียงพูดและฟังภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และใช้ชื่อว่า Realistic English ขึ้นมา และได้ใช้เวลากว่า 4 ปีในการพิสูจน์ประสิทธิภาพของคอร์สนี้ โดยการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนที่เคยประสบปัญหาแบบเดียวกับผมมาก่อน คือมีมุ่งมั่นอย่างมากที่จะสอบ IELTS ให้ได้ 7.0 เพื่อเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เคยเรียนคอร์ส IELTS ในเมืองไทยมาแล้วกับหลายคอร์สหลายสถาบัน หรือแม้กระทั่งเคยไปเรียนภาษาในต่างประเทศมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มคะแนนได้เกินกว่า 6.0 หรือไปถึง 7.0 ได้ซักที 

สถิติการเพิ่มคะแนนของผลสอบของนักเรียนที่ Realistic English โดยเฉลี่ยจะสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ถึง 0.5-1.0 คะแนน ภายในระยะเวลาเพียง 15 ชั่วโมงเรียน สำหรับพาร์ท Writing และ Speaking และ 6 ชั่วโมงเรียน สำหรับพาร์ท Listening และ Reading  คอร์ส Realistic English นี้ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก ถ้าเราต้องการยกระดับความสามารถในการพูดและฟังภาษาอังกฤษให้ไปถึงระดับ IELTS Speaking 6.5 ขึ้นไปได้

พื้นฐานของคอร์ส Realistic English ได้ทำให้คะแนนสอบ IELTS Speaking ของผมอยู่ที่ระดับ 8.0 และ Listening อยู่ที่ 8.5
และ Overall Band ที่ 8.0 เมื่อ
April 2013 ครับ
Realistic English
Practical Ways to Overcome IELTS

Reveal the inconceivable truth of learning English

 

COURSES
IELTS Tips & Trick

การไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ      

 

   

 

REALISTIC ENGLISH ติวสอบ ielts ตัวต่อตัว รับรองผล ielts writing speaking 6.5-7.0

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์