เรียนIELTS Speakingรับรองผลสูงสุดที่7.0
ReadyPlanet.com

 

Testimonials for Realistic English Course

 

 

"การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างที่เคยฝันไว้ เกิดขึ้นได้จริงที่นี่ " 


BEFORE & AFTER
Realistic English Course

 

น้องต่ายเคยไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียมาแล้ว 9 เดือน แต่ก็ยังพูดและฟังได้ไม่ดี  น้องต่ายลงเรียนคอร์ส Realistic English เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS Speaking ให้ได้ 6.5 

น้องเบลเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี มาเรียนคอรืส Realistic English เพราะต้องการฟังและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ 


น้องเน เคยไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศมาแล้ว 6 เดือน แต่ก็รู้ตัวว่ายังออกเสียงพูดไม่ถูกต้อง มาเรียนคอร์สนี้เพื่อเตรียมความพร้อมไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ คุณดรงค์ ไตรวงศ์ไพศาล : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัทซีกัล โลจิสติก(ประเทศไทย) จำกัด มาลงเรียนคอร์สนี้เพราะต้องการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณเปรมณัฐ ธรรมรงค์ธนกิจ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากบริษัทซีกัล โลจิสติก(ประเทศไทย) จำกัด มาเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติ คุณกิตติ เรืองสุนทรโชติ เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย จากบริษัทชิปปิ้งไลน์(ประเทศไทย) จำกัด มาเรียนเพราะต้องการเพิ่มความถูกต้องในการออกเสียงพูดภาษาอังกฤษให้ดูน่าเชื่อถือเวลาติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ


น้องกร มาลงเรียนคอร์ส Realistic English เพื่อเตรียมความพร้อมไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

 

ตัวอย่างความประทับใจในคอร์ส Realistic English
ขอขอบคุณคำชื่นชมคอร์ส Realistic English ผ่านทางเฟสบุ๊คจากน้องเน ปัจจุบันน้องเนจบการศึกษา ระดับปริญญาโทที่ Conventry University, London เรียบร้อยแล้ว    ขอแสดงความยินดีด้วยครับ! 

 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ! ขอขอบคุณอีเมล์แชร์ประสบการณ์การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษจากน้องต่าย ปัจจุบันน้องต่ายเรียนจบระดับปริญญาโทจาก Southampton University เรียนร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 ความรู้สึกผู้ผ่านคอร์ส Realistic English

โทร. 095-4156456


Realistic English Open House ครั้งที่ 2
  

ตัวอย่างความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงาน

 

โปรแกรม Intensive Realistic English
ให้ก้บทางกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของเครือโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโล
ตัวอย่างความรู้สึกของผู้บริหารระดับสูงที่เข้าเรียน Intensive Realistic English Program

 

 

IELTS Tips & Trick
การลงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ      

 

   

REALISTIC ENGLISH เรียน ติวสอบ ielts ตัวต่อตัว รับรองผล ielts speaking writing 6.5-7.0