เรียน IELTS
ReadyPlanet.com

 

เรียน IELTS Speaking article

Speaking Part 

การทดสอบทักษะการพูด (IELTS Speaking test) จะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

1. การแนะนำตัว (Introduction and Interview)
ใน Part นี้ส่วนมาก Examiner จะถามอยู่ประมาณ 3 คำถาม ที่เราควรตอบเพียงสั้นๆเท่านั้น ขอยกตัวอย่างคำถามดังนี้
1.1 Can you tell me your full name please?
– ตอบเฉพาะชื่อ-นามสกุลของเราเท่านั้น  ไม่ต้องมีคำนำหน้าใดๆ
“My name is……………………”
1.2 What can I call you?
– ให้ตอบชื่อเล่น หรือชื่อที่ฝรั่งจะเรียกเราง่ายๆ
“You can call me ……if you like”
1.3 Can you show me your identification card please?
- ส่งบัตรประชาชนให้ Examiner
          Interview (4-5 minutes) คะแนนมักจะเริ่มคิดจากส่วนนี้เป็นต้นไป
ในช่วงนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา พยายามฟังคำถามให้ดี เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น
– Are you learning or working?
– Can you tell me about your home town?
– Can you tell me about your childhood?
– What do you do in your free time?
– What subjects are you studying?
– Tell me about the kind of accommodation you live in?
 
2. Individual long turn (3 – 4 minutes)
ในส่วนนี้เราจะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 1 นาที เขาก็จะแจก Topic Card มาแล้วให้เราพูด 2 นาที หน้าที่ของเราคือ พูดให้ครบ ซึ่งตรงนี้คนคุมสอบจะไม่พูดเลยค่ะ จะจับเวลาและอัดเสียงเราอย่างเดียว ดังนั้น พูดให้ครบ พยายามไหลไปเรื่อย ๆ อย่ากังวลเรื่องเวลามากนัก เมื่อถึงเวลา Examiner จะบอกให้เราหยุดเอง
แนวทางในการเตรียมตัว
– เนื่องจากเราจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาที ให้อ่านคำถามใน card ที่ให้ดีๆ หลายคนกังวลเดินไปจนเข้าใจคำถามผิดทำให้เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
– กำหนดเป็น Idea หลังจากนั้นหา เหตุผลมารองรับ ยกตัวอย่างประมาณ 2 ตัวอย่าง สนับสนุน แล้วก็สรุปประเด็น จากนั้นก็ขึ้นหัวข้อใหม่..ทำอย่างนี้ไปจนครบทุกหัวข้อ
– คิดประโยคขึ้นต้นสวยๆสัก 2 ประโยค โดยอาจใช้พวก complex sentence แล้วก็เริ่มไหลไปเลย
– ไม่ต้องสนใจ Examiner ให้เราพูดเหมือนที่เราพูดกับกระจก ส่วน examiner จะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ต้องไปสนใจ
 
3. Two-way discussion (4-5 minutes)
ในส่วนนี้ถูกออกแบบมาให้ยากมากขึ้น โดยคำถามจะค่อนข้างซับซ้อน และเน้นการแสดงความสามารถในเชิงอภิปรายเป็นส่วนใหญ่
 มาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง